1 - Özel ders maksimum bir saattir ve kullanım süresi bir aydır.

2 - Özel ders için eğitmeninizle görüşerek misafir ilişkileri departmanından rezervasyon yapılması gerekmektedir.

3 - Ders iptalleri en az dört saat önce misafir ilişkileri departmanına bildirilmelidir, aksi halde ders yapılmış kabul edilir.

4 - Belirlenen ders saatine geç kalınması halinde, ders, kalan süre içinde tamamlanacaktır.

5 - Eğitmen, gerek gördüğü koşullarda, kişinin güvenliğini dikkate alarak dersi iptal etme hakkına sahiptir.

6 - Ders hakkının başka birine devredilmesi için Spor Müdürü'nün onayı gerekmektedir.

7 - Zorunlu ve gerekli görüldüğü durumlarda kişi için farklı bir eğitmen görevlendirilebilir.

8 - Sağlık durumu spor yapmaya elverişli olmayanların özel derslerinin dondurulmasını talep edebilmeleri için geçerli bir doktor raporu getirmeleri zorunludur. Özel sağlık kuruluşlarından alınan raporlar kabul edilmeyecektir.

9 - Askerlik dolayısıyla iptal isteminde iptal yapılmaz, ancak askerlik boyunca ders süresi dondurulur.

10 - Hamilelik durumu söz konusu olan bir kişinin spor yapmasına engel bir durumu olduğuna dair doktor raporunu kulüp yönetimine sunması durumunda özel ders dondurma işlemi gerçekleştirilir.

11 - Taşınma nedeniyle iptal, yalnızca İstanbul il sınırları dışına gerçekleşen taşınma durumlarında, talep edilen belgelere istinaden yapılabilir.

12 - Sağlık nedeniyle iptal, ancak tam teşekküllü bir devlet hastahanesinden, spor yapılamayacağına dair bir heyet raporu getirilmesi halinde mümkündür.

İşbu sözleşme 19.02.2019 tarihinde ekli üyelik formu ile birlikte tarafların ortak mutabakatı ile akdedilmiştir.

BİLGİLERİN

Hizmet: DİJİTAL ÖZEL DERS
Zone form
BAY BAYAN
/ /